Konsumenci chcą większej przejrzystości

Konsumenci chcą większej przejrzystości w kwestii tego, jak firmy obchodzą się z ich danymi – wynika z nowego badania Cisco

  • Według Cisco Consumer Privacy Study 2022, konsumenci na całym świecie coraz częściej podejmują działania w celu ochrony swoich danych.
  • Konsumenci są pozytywnie nastawieni do stosowania sztucznej inteligencji (AI), ale są zaniepokojeni sposobem, w jaki firmy wykorzystują tę technologię. 65 procent zapytanych osób straciło zaufanie do organizacji z powodu wykorzystania przez nie AI.
  • Użytkownicy chcą, aby to rządy odgrywały główną rolę w ochronie prywatności, a 61 procent uważa, że prawne uregulowanie tej kwestii ma na nią pozytywny wpływ.
  • 81 procent respondentów zgodziło się, że sposób, w jaki organizacja traktuje dane osobowe, świadczy o tym, jak postrzega i czy szanuje swoich klientów. To najwyższy odsetek, odkąd Cisco zaczęło analizować tę kwestię w 2019 roku.

Warszawa, 18 października 2022 – Cisco opublikowało najnowszą odsłonę Consumer Privacy Survey*. To coroczny globalny przegląd zachowań i opinii konsumentów w zakresie prywatności danych. Tegoroczne wyniki badania ukazują krytyczną potrzebę dalszej przejrzystości w obszarze zarządzania danymi. Respondenci twierdzą, że ich głównym priorytetem jest, aby organizacje były bardziej przejrzyste w zakresie sposobu, w jaki wykorzystują ich dane osobowe.

Badanie wykazało również, że chociaż teoretycznie konsumenci popierają sztuczną inteligencję (54 procent jest skłonnych udostępnić swoje anonimowe dane w celu ulepszenia produktów AI), wielu z nich (65 procent) straciło zaufanie do organizacji w związku z wykorzystaniem przez nie AI.

– Organizacje muszą opisywać swoje praktyki dotyczące zarządzania danymi w sposób maksymalnie prosty i przystępny, aby klienci i użytkownicy mogli w pełni zrozumieć, co dzieje się z ich danymi. To nie tylko wymóg prawny – od tego zależy zaufanie – mówi Harvey Jang, wiceprezes Cisco, Deputy General Counsel and Chief Privacy Officer.

W tym roku 81 procent respondentów zgodziło się, że sposób, w jaki organizacja traktuje dane osobowe, świadczy o tym, jak postrzega i czy szanuje swoich klientów. To najwyższy odsetek, odkąd Cisco zaczęło analizować tę kwestię w 2019 roku.

Konsumenci coraz częściej działają na własną rękę

W odpowiedzi na erozję zaufania do zdolności organizacji w zakresie ochrony danych, wielu konsumentów podejmuje działania, aby lepiej chronić swoje dane samodzielnie, w tym:

  • 76 procent twierdzi, że nie dokonałoby zakupu od firmy, której nie zaufałoby w kwestii przetwarzania danych
  • 37 procent wskazało, że zmieniło dostawcę z powodu negatywnych praktyk w zakresie prywatności danych
  • 53 procent uważa, że zarządza ustawieniami plików cookie na stronie internetowej przed ich zaakceptowaniem
  • 46 procent osób posiadających urządzenia wyposażone w mikrofony i mogące „podsłuchiwać” w domu twierdzi, że regularnie je wyłącza, aby chronić swoją prywatność

Rozdźwięk między biznesem a klientami

Stały rozwój technologii sprawia, że konsumentom trudno jest zaufać firmom w kwestii ich danych. Większość respondentów uważa, że potencjalne korzyści płynące z AI przewyższają ryzyko, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej deidentyfikacji, a 54 procent jest skłonnych udostępnić swoje zanonimizowane dane osobowe, aby pomóc w ulepszeniu produktów i procesu decyzyjnego opartego na AI.

Istnieje jednak rozdźwięk między firmami a konsumentami. Podczas gdy 87 procent organizacji uważa, że ma procesy, które zapewniają, że zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się zgodnie z oczekiwaniami klientów, 60 procent respondentów wyraża zaniepokojenie tym, jak organizacje wykorzystują ich dane osobowe do AI. Kroki, które organizacje mogą podjąć, aby rozwiązać ten problem, obejmują m.in. danie konsumentom możliwości rezygnacji z aplikacji AI oraz wyjaśnienie, jak działa ich aplikacja AI.

Rola państwa

Ponad połowa zapytanych uważa, że władze krajowe lub lokalne powinny odgrywać główną rolę, jeśli chodzi o ochronę danych konsumentów. Wielu z nich nie ufa w tym zakresie prywatnym firmom.

Im bardziej rządy i organizacje domagają się ochrony danych przekazywanych poza granice kraju, tym coraz więcej z nich wprowadza wymogi dotyczące lokalizacji danych, żądając, aby były one fizycznie przechowywane w kraju lub regionie, w którym zostały zebrane. Lokalizacja danych ma jednak swoją cenę. Badanie Cisco 2022 Data Privacy Benchmark Study wykazało, że 88 procent badanych organizacji doświadcza znaczących dodatkowych kosztów operacyjnych w związku z lokalizacją danych. Konsumenci są z kolei równomiernie podzieleni co do wartości lokalizacji danych (41 procent „za”, 41 procent „przeciw”), jeśli związany z nią koszt ma przełożyć się na wzrost cen produktów i usług, które kupują.

*Anonimowe, niezależne badanie zostało przeprowadzone na grupie 2600 dorosłych osób w 12 krajach (Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Japonia, Meksyk, Hiszpania, Wielka Brytania i USA).

Materiały dodatkowe:

Informacja prasowa

Dodaj komentarz

dwa × trzy =