Młodzi Polacy na Rynku Pracy: Aspiracje i Wyzwania

Aspiracje Młodych Ludzi Odnośnie Ich Przyszłej Kariery Zawodowej: Raport z Badania Maj 2024

Wprowadzenie

Fundacja THINK! wraz z partnerem merytorycznym, Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga, przeprowadziła badanie dotyczące aspiracji młodych ludzi odnośnie ich przyszłej kariery zawodowej. Badanie miało na celu poznanie postaw i oczekiwań młodych osób w wieku 18-30 lat w zakresie kariery zawodowej, edukacji oraz samodoskonalenia. Raport ten prezentuje wyniki badania, które objęło 1246 respondentów i zostało zrealizowane na przełomie marca i kwietnia 2024 roku.

Kluczowe Wnioski

Model Pracy Przyszłości

Preferencje zawodowe: Badanie wykazało, że co drugi respondent widzi siebie w przyszłości zatrudnionym na etacie, a 37% preferuje niezależne formy zatrudnienia, takie jak freelancing (13%) lub prowadzenie własnej firmy (24%). Znacząca część respondentów (54%) preferuje pracę zdalną, co podkreśla rosnącą popularność tego modelu pracy wśród młodych ludzi.

Branże przyszłości: Młodzi ludzie najczęściej wybierają takie dziedziny jak handel i usługi (21%), technologie i informatyka (13%), zdrowie i opieka medyczna (12%) oraz budownictwo i inżynieria (10%). Preferencje te odzwierciedlają aktualne trendy rynkowe oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tych sektorach.

Priorytety Zawodowe

Cechy idealnej pracy: Dobre zarobki i satysfakcja z pracy to dwa najważniejsze aspekty dla młodych ludzi (po około 20% wskazań). Inne istotne elementy to możliwość rozwoju zawodowego (18%) oraz praca na własny rachunek (11%).

Młodzi Polacy na Rynku Pracy

Kompetencje: Kluczowymi umiejętnościami, które mają decydować o satysfakcji zawodowej, są wiedza specjalistyczna (37%), umiejętności interpersonalne i komunikacyjne (21%) oraz ciągły rozwój umiejętności (17%).

Otwartość na Innowacje i Szkolenia

Innowacyjność: Młodzi ludzie wykazują dużą gotowość do wprowadzania innowacji w swoim środowisku pracy. 89% respondentów interesuje się nowinkami technologicznymi i organizacyjnymi, a co trzeci ma konkretne pomysły na ulepszenia w swojej pracy.

Metody nauki: Respondenci preferują praktyczne metody nauczania, takie jak szkolenia stacjonarne i praktyczne (24%), kursy online (20%) oraz czytanie książek i artykułów (20%). Ważne jest również wsparcie od doświadczonych ekspertów oraz motywująca atmosfera do nauki.

Czynniki Sukcesu w Biznesie

Przedsiębiorczość: Jedna trzecia młodych ludzi myśli o założeniu własnej firmy. Kluczowe czynniki sprzyjające sukcesowi to kapitał początkowy i zasoby finansowe (17%), dobra znajomość rynku (17%), dyscyplina i wytrwałość (16%) oraz innowacyjność i kreatywność (11%).

Podsumowanie

Badanie Fundacji THINK! wykazało, że młodzi Polacy są ambitni, otwarci na nowe technologie i gotowi do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Preferują elastyczne formy zatrudnienia i doceniają możliwość rozwoju zawodowego oraz dobre zarobki. Chcą, aby ich praca była satysfakcjonująca i zgodna z ich pasjami, a jednocześnie stabilna i pozwalająca na osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Przyszłość rynku pracy będzie atrakcyjna i innowacyjna, jeśli odpowie na potrzeby i oczekiwania młodego pokolenia. Dlatego pracodawcy i szkoleniowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na wyniki tego badania, aby dostosować swoje oferty i programy rozwojowe do aspiracji i wartości młodych ludzi.

Młodzi Polacy na Rynku Pracy

Opracowanie Fundacji THINK! zostało stworzone we współpracy merytorycznej z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga.

Dodaj komentarz

dwadzieścia − dziewięć =