Przebudzenie Google

Przebudzenie Google

Przebudzenie Google Do tej pory Google dość ostrożnie podchodził do udostępniania swoich modeli AI nad którymi pracują od wielu miesięcy a nawet lat. Jednak wydaje się, że bardziej otwarta polityka konkurenta OpenAI i jego model ChatGPT zmienił tę politykę Google dotyczącą udostępniania swoich niesamowitych modeli. Które modele mogą zostać udostępnione w najbliższej przyszłości? Poniżej znajduje …

Czytaj dalej

Generowanie video na podstawie tekstu

Generowanie video na podstawie tekstu

Generowanie video na podstawie tekstu W ostatnim czasie jedne z największych firm technologicznych Meta i Google przedstawiły swoje generatory filmów na podstawie opisu. Jest to odpowiednik generatorów grafik takich jak Stable Diffusion czy DALL·E 2, ale dla video. Meta przedstawiła generator o nazwie Make-A-Video, natomiast generator od Google to Imagen Video. Poniżej trochę zdobytych dla …

Czytaj dalej