Meta Prezentuje Llama 2 Long

Meta Prezentuje Llama 2 Long

Meta Prezentuje Llama 2 Long -nowy model językowy o długim kontekście Meta miło zaskoczyła świat sztucznej inteligencji, prezentując Llama 2 Long, model AI, który zyskał przewagę nad konkurencyjnymi modelami AI, takimi jak OpenAI’s GPT-3.5 Turbo i Claude 2, w generowaniu odpowiedzi na długie zapytania użytkowników​1​. Od Llama 2 do Llama 2 Long Przeobrażenie z Llama …

Czytaj dalej