Schneider Electric i Politechnika Świętokrzyska skomercjalizują największą mikrosieć energetyczną w kraju

Schneider Electric i Politechnika Świętokrzyska skomercjalizują największą mikrosieć energetyczną w kraju

Politechnika Świętokrzyska oraz Schneider Electric, lider w dziedzinie cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, zawarły współpracę, dzięki której możliwa będzie komercjalizacja prac badawczych realizowanych w ramach największej mikrosieci elektroenergetycznej w Polsce. Porozumienie zostało podpisane przez władze Politechniki reprezentowane przez rektora, prof. dr hab. inż.  Zbigniewa Korubę oraz Jacka Łukaszewskiego, prezesa Schneider Electric na klaster Europy Środkowo-Wschodniej. Mikrosieć na Politechnice Świętokrzyskiej powstała w oparciu o rozwiązania Schneider Electric.

Politechnika Świętokrzyska dzięki współpracy ze Schneider Electric będzie mogła doprowadzić do komercjalizacji prac badawczych oraz promocji innowacyjnych rozwiązań energetycznych w obszarze mikrosieci. Chodzi o działania, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstw oraz maksymalizację efektywności wykorzystania taniej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

 – Współpraca z Politechniką Świętokrzyską to doskonały przykład efektywnego współdziałania na styku nauki i biznesu, a jednocześnie inicjatywa, która przyczynia się do promocji pozytywnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju opartego na inteligentnie zarządzanych odnawialnych źródłach energii. Cieszy mnie, że dbałość o ekologię w tak płynny sposób łączy się z rozwojem technologicznym, a beneficjentami tego rozwoju staniemy się jako społeczeństwo my wszyscy – mówi Jacek Łukaszewski, prezes Schneider Electric na klaster Europy Środkowo-Wschodniej.

Wybudowana i uruchomiona przy współudziale Schneider Electric mikrosieć elektroenergetyczna Politechniki jest idealnym miejscem do modelowania rozwiązań odpowiadających na konkretne zapotrzebowanie największych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

– Długofalowa współpraca naszej uczelni ze Schneider Electric zapowiada się bardzo obiecująco. Naszym celem jest, aby opracowane na Politechnice rozwiązania mogły zostać wdrożone na szeroką skalę – czy w biznesie, czy w przestrzeni publicznej. Cieszymy się, że z dostępności technologii będą też mogli korzystać nasi studenci i pracownicy naukowi, w praktyczny sposób rozwijając swoje kompetencje poprzez wykorzystanie rozległego know-how tak istotnej marki na rynku, jak Schneider Electric – wskazuje prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Dodatkowym benefitem współpracy nawiązanej przez Schneider Electric z Politechniką Świętokrzyską jest jej wymiar edukacyjny. Studenci i pracownicy naukowi uczelni będą mogli uczestniczyć w badaniach z zakresu działania i rozwoju mikrosieci elektroenergetycznych. Badania prowadzone będą w Laboratorium Przemysłowego Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii działającym w ramach Centrum Naukowo – Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego (CENWIS).

– Mikrosieci elektroenergetyczne w naszym kraju to wciąż nowość, która dopiero się rozwija.  Wspólnie ze Schneider Electric będziemy pracować na rzecz urynkowienia rozwiązań. Naszym zadaniem będzie wspieranie koncepcji budowania mikrosieci, otwieranie drzwi do tych rozwiązań. Są to wdrożenia, które integrują zarówno odbiory energii, jak i różnego rodzaju źródła. Fotowoltaika czy energia pochodząca z wiatru to źródła z natury bardzo niestabilne, dlatego w ramach mikrosieci integrujemy z nimi elementy bardziej pewne, takie jak generatory czy magazyny energii. Jesteśmy w stanie zademonstrować to na żywym przykładzie i odpowiedzieć na praktyczne pytania zainteresowanych firm i instytucji – tłumaczy mgr inż. Artur Pawelec, członek zespołu Laboratorium Przemysłowego Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Świętokrzyskiej.

Mikrosieci elektroenergetyczne umożliwiają integrację rozproszonych, odnawialnych źródeł energii oraz ułatwiają utrzymywanie stabilności i wydajności sieci. Z kolei oferowana przez Schneider Electric platforma EcoStruxure Microgrid Advisor umożliwia dynamiczne kontrolowanie źródeł i odbiorników energii w pełni zdigitalizowany sposób. Oprogramowanie łączy rozproszone zasoby energetyczne (DER) oraz automatycznie programuje i optymalizuje je pod kątem tego, kiedy i jak zużywać, produkować i magazynować energię. Interfejs w czasie rzeczywistym pokazuje na bieżąco oszczędności, zyski oraz przesyła informacje dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla.

Informacja prasowa

Dodaj komentarz

dwa + 11 =