Model językowy LLaVA-VL

Model językowy LLaVA-VL: Wielojęzyczny Asystent Wizyjny

Innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) ciągle zaskakują szybkością z jaką prezentowane są nowe rozwiązania w tej dziedzinie. Jednym z najbardziej obiecujących kroków naprzód w tej dziedzinie jest zaprezentowany model LLaVA-VL (Large Language and Vision Assistant). Jest to przemyślany projekt, którego celem jest połączenie przetwarzania języka naturalnego z analizą obrazu, otwierając tym samym nowe możliwości w dziedzinie komunikacji między maszyną a człowiekiem.

Model LLaVA-VL został stworzony przez wybitnych naukowców z University of Wisconsin-Madison, Microsoft Research oraz Columbia University. Projekt ten został zainicjowany w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane modele AI, które mogą efektywnie interpretować i reagować na kombinację danych wizualnych i tekstowych. LLaVA-VL przedstawia innowacyjny model wielomodalny, który łączy enkoder wizyjny z Vicuna, umożliwiając tym samym ogólne zrozumienie wizualne i językowe.

Jedną z najważniejszych cech modelu LLaVA-VL jest jego zdolność do wydajnego przetwarzania i rozumienia instrukcji opartych na obrazach i języku. Wyniki wstępnych eksperymentów pokazują, że LLaVA wykazuje imponujące zdolności w zakresie chatów multimodalnych, co sugeruje, że model ten może znacząco przyczynić się do rozwoju interaktywnych aplikacji i usług.

Innowacyjność tego modelu nie kończy się na jego architekturze. Autorzy projektu LLaVA-VL zgłębili również możliwości wykorzystania GPT-4 do generowania danych instrukcji multimodalnych. Opierając się na zestawie danych COCO, interakcje z GPT-4 pozwoliły na zebranie 158 tysięcy unikatowych próbek instrukcji opartych na obrazach i języku, które zostały później wykorzystane do dostrojenia modelu.

Model LLaVA-VL został oceniony na syntetycznym zestawie danych instrukcji multimodalnych, uzyskując 85,1% względnej punktacji w porównaniu z GPT-4. Co więcej, model ten ustanowił nowy standard dokładności 92,53% na zestawie danych Science QA, kiedy został dostrojony wspólnie z GPT-4, co pokazuje, że synergia między LLaVA a GPT-4 może otworzyć nowe drzwi dla przyszłych badań w dziedzinie AI.

Publiczna dostępność kodu źródłowego i danych modelu LLaVA-VL stanowi istotny wkład w społeczność badaczy AI, umożliwiając innym eksplorację i rozwijanie tej innowacyjnej platformy. Z modelu LLaVA-VL można skorzystać, odwiedzając oficjalną stronę projektu lub repozytorium na GitHubie​.

Strona projektu: https://llava-vl.github.io/

Na podstawie: https://aibot.info/2023/10/11/analiza-modelu-llava-vl-i-jego-zastosowan/

Dodaj komentarz

dziesięć + 3 =