Aktualizacja Algorytmu Google z Października 2023

Aktualizacja Algorytmu Google z Października 2023: Reperkusje dla Społeczności SEO i Dążenia Unii Europejskiej do Przejrzystości Algorytmów

Aktualizacja algorytmu Google z października 2023 roku, która została zakończona 19 października, przyniosła znaczące zmiany w rankingach stron internetowych. Z jednej strony, miała promować wysokiej jakości strony internetowe, z drugiej jednak, niektóre z nich zauważyły spadek w rankingach, co spowodowało zaniepokojenie wśród społeczności SEO i dyskusje na temat jakości aktualizacji Google i jego negatywnego wpływu szczególnie na mały biznes.

Główne Zmiany Wprowadzone przez Aktualizację: Aktualizacja miała na celu promowanie wysokiej jakości stron internetowych, nie nakładając kar, ale nagradzając strony o wartościowej treści. Niejasność wytycznych SEO Google oraz brak komunikacji na temat szczegółów aktualizacji dodatkowo zwiększyły frustrację właścicieli stron i ekspertów SEO.

Niektóre kluczowe informacje na temat tej aktualizacji:

 • Nazwa: Google October 2023 Broad Core Update
 • Czas trwania: Rozpoczęcie około godziny 12:00 ET, 5 października 2023 r., zakończenie około godziny 11:00 ET, 19 października 2023 r.
 • Zakres: Aktualizacja obejmowała wszelkie rodzaje treści, nie nakładając kar, ale promując lub nagradzając wysokiej jakości strony internetowe.
 • Globalny zasięg: Aktualizacja miała wpływ na wszystkie regiony, we wszystkich językach.
 • Skutki: Google nie podało, jaki procent zapytań lub wyszukań został dotknięty przez tę aktualizację, ale wydaje się, że miała ona szeroki zasięg i szybki wpływ.
Aktualizacja październik 2023 dla wielu stron był to rollercoaster.
Dla niektórych aktualizacja Google skończyła się fatalnie.

Monopol Google w Europie: Z dominującym udziałem w rynku wyszukiwarek w Europie na poziomie 90,87% oraz globalnie 91,7%, Google stanowi główny punkt odniesienia dla użytkowników Internetu szukających informacji online. Jednakże, jego dominująca pozycja rodzi również obawy związane z potencjalnymi praktykami antykonkurencyjnymi.

Interwencja Unii Europejskiej: Unia Europejska zwróciła uwagę na praktyki Google, zwłaszcza w sektorze reklamowym. Regulatorzy z UE sugerują, że Google może zostać zmuszone do sprzedaży części swojego biznesu reklamowego, aby zaradzić obawom związanym z praktykami antykonkurencyjnymi. Możliwe są również kary finansowe, które mogą wynieść do 10% rocznego globalnego obrotu Google. Dodatkowo, UE podjęła kroki na rzecz zwiększenia przejrzystości algorytmów stosowanych przez platformy internetowe, otwierając Europejskie Centrum na rzecz Przejrzystości Algorytmów (ECAT) w kwietniu 2023 roku, które ma na celu wsparcie regulacji mediów społecznościowych i algorytmów wyszukiwania​. Pojawiły się także propozycje prawne mające zmusić gigantów technologicznych do ujawnienia sekretów swoich algorytmów na mocy ustawy Digital Services Act​​.

Najnowsza aktualizacja algorytmu Google z października 2023 roku wywołała falę dyskusji wśród społeczności SEO. Z jednej strony, aktualizacja ta miała na celu promowanie jakości treści, z drugiej jednak, jej wpływ na rankingi wysokiej jakości stron internetowych stanowi powód do zaniepokojenia i jakości algorytmów szczególnie AI które są stosowane przy tego typu aktualizacjach. W międzyczasie, interwencja Unii Europejskiej w sprawie praktyk Google oraz inicjatywy mające na celu zwiększenie przejrzystości algorytmów pokazują, że koncern ten będzie musiał zająć się nie tylko technicznymi aspektami swojego algorytmu, ale też w końcu zwiększyć jego przejrzystość.

 1. Digital Services Act (DSA):
  • DSA, który zaczął obowiązywać od 17 lutego 2024 roku, wprowadza obowiązki dotyczące należytej staranności i przejrzystości w zakresie decyzji podejmowanych algorytmicznie przez platformy internetowe, takie jak media społecznościowe, platformy udostępniania wideo czy platformy e-commerce​1​.
 2. Europejskie Centrum ds. Przejrzystości Algorytmicznej (ECAT):
  • ECAT ma na celu przyczynienie się do bezpieczniejszego, bardziej przewidywalnego i zaufanego środowiska online dla osób i firm.
  • Eksperci pracujący w ECAT będą współpracować z przedstawicielami branży, środowiskiem akademickim i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, aby poprawić zrozumienie działania algorytmów: będą analizować przejrzystość, oceniać ryzyka i proponować nowe, przejrzyste podejścia i najlepsze praktyki​2​.
 3. Badania i regulacje UE dotyczące przejrzystości algorytmów:
  • Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie Google Shopping, w której zbadano przejrzystość algorytmiczną Google oraz zidentyfikowano beneficjentów tej decyzji​3​.
  • Pierwsza propozycja legislacyjna UE w tej sprawie – propozycja rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji z kwietnia 2021 roku, która obejmuje wymogi dotyczące przejrzystości AI​4​.

Dodaj komentarz

pięć × 1 =