Nowe Wyzwania w Świecie Sztucznej Inteligencji

Nowe Wyzwania w Świecie Sztucznej Inteligencji: Spór NYT z OpenAI i Microsoft

The New York Times” (NYT) wniósł do sądu pozew przeciwko OpenAI i Microsoft, oskarżając te firmy o naruszenie praw autorskich poprzez wykorzystanie artykułów gazety do trenowania modeli sztucznej inteligencji, w tym ChatGPT i Copilot​​​​​​. Ten spór sądowy stawia pytania o granice wykorzystania zawartości chronionej prawem autorskim w rozwoju technologii AI i może mieć dalekosiężne konsekwencje dla przemysłu medialnego i technologicznego​​.

NYT twierdzi, że zarówno ChatGPT, jak i Copilot zostały wytrenowane na ogromnym zbiorze danych, który obejmował artykuły opublikowane przez gazetę, co stanowi naruszenie ich praw intelektualnych. Pozew szczegółowo opisuje przypadki, w których ChatGPT bezpośrednio cytował lub mocno parafrazował artykuły z NYT, co zaciera granice między oryginalnym reportażem a treścią wygenerowaną przez AI​​.

Pozew podkreśla, że Microsoft zainwestował miliardy dolarów w OpenAI i włączył jej technologię do różnych produktów, w tym Bing i Windows​​. NYT argumentuje, że Microsoft i OpenAI w zasadzie „za darmo korzystają” z ich pracy dziennikarskiej, czerpiąc zyski z ich treści i jednocześnie podważając ich wartość​​.

NYT podaje, że próbował wynegocjować umowę licencyjną z OpenAI i Microsoft w kwietniu, ale rozmowy zakończyły się niepowodzeniem​​​​. Ponadto, gazeta zaznacza, że jeśli organizacje informacyjne nie będą mogły produkować i chronić swojego niezależnego dziennikarstwa, pojawi się próżnia, której nie wypełni żaden komputer ani sztuczna inteligencja, co będzie miało ogromny koszt dla społeczeństwa​​.

W odpowiedzi na pozew, rzecznik OpenAI wyraził zaskoczenie i rozczarowanie, podkreślając gotowość do współpracy z twórcami treści w celu zapewnienia im korzyści z technologii AI oraz nowych modeli przychodów​​.

NYT domaga się odszkodowania oraz rozprawy przysięgłych, a także nakazania firmom zniszczenia wszelkich modeli i zestawów danych do trenowania dużych modeli językowych (LLM), które zawierają prace objęte prawami autorskimi gazety​​​​.

Ten spór sądowy jest jednym z wielu, które zostały wniesione przeciwko treściom generowanym przez AI, w tym przez pisarzy takich jak John Grisham i George R. R. Martin, a także Getty Images​​. Wzrasta liczba twórców, od pisarzy po muzyków i artystów, którzy zmagają się z tym, jak technologia generatywnej AI może wpłynąć na ich dziedziny i ochronę ich dzieł​​.

W przypadku wygranej NYT, wyrok ten może stanowić precedens, który zmusi firmy technologiczne do płacenia za wykorzystanie chronionych prawem autorskim treści informacyjnych w szkoleniu ich modeli AI, co może doprowadzić do wzrostu kosztów dla deweloperów AI i potencjalnie zmienić sposób działania generatywnej AI​​. Jednak wyrok na korzyść Microsoft i OpenAI może otworzyć drzwi do jeszcze szerszego wykorzystania AI w produkcji wiadomości, potencjalnie prowadząc do rozprzestrzeniania się treści generowanych przez AI bez właściwego przypisywania lub kontroli jakości, co może dalej podważać zaufanie do dziennikarstwa i przyczynić się do rozprzestrzeniania dezinformacji​​.

Wnioski wynikające z tego sporu będą uważnie obserwowane przez wydawców wiadomości, firmy technologiczne i decydentów na całym świecie, a jego implikacje prawdopodobnie wykraczają poza strony „The New York Times”​​.

 

Dodaj komentarz

piętnaście − 7 =