Społeczność AI wita LlaMA 3: Model, na który czekaliśmy!

Społeczność AI wita LlaMA 3: Model, na który czekaliśmy!

W końcu się doczekaliśmy! Wprowadzenie najnowszego modelu LlaMA 3 przez firmę Meta to znaczący krok naprzód w dziedzinie otwartych modeli językowych o dużym rozmiarze (LLM). Współpraca z platformą Hugging Face pozwala na pełne wykorzystanie tego potencjału, oferując społeczności AI nie tylko dostęp do zaawansowanych narzędzi, ale także łatwiejsze sposoby na ich implementację.

LlaMA 3 dostępna jest w dwóch wariantach parametrycznych: 8 miliardów (8B) dla efektywnego wdrożenia oraz 70 miliardów (70B) przeznaczonych do aplikacji na dużą skalę. Obie wersje dostępne są także w wersjach bazowych oraz dostrojonych do instrukcji. Dodatkowo, pojawiła się również nowa wersja LlaMA Guard 2, dostrojona na podstawie modelu 8B, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa aplikacji AI.

Innowacje w LlaMA 3

Nowością w modelach LlaMA 3 jest zastosowanie nowego tokenizera, który zwiększa wielkość słownika do 128,256 tokenów, co pozwala na bardziej efektywne kodowanie tekstu. Nowa funkcja Grouped-Query Attention (GQA) w modelu 8B umożliwia efektywniejszą pracę z dłuższymi kontekstami tekstowymi. Co więcej, modele te zostały wytrenowane na ponad 15 bilionach tokenów, co świadczy o znacznie większej ilości danych i zaawansowanej kuracji danych w porównaniu do poprzednich wersji.

Integracja z Hugging Face

Wdrożenie modeli LlaMA 3 jest teraz łatwiejsze dzięki integracji z różnymi narzędziami Hugging Face, w tym:

  • 🤗 Transformers, pozwalające na łatwe wdrażanie modeli w aplikacjach.
  • Inference Endpoints, Google Cloud i Amazon SageMaker, które ułatwiają wdrażanie modeli w środowiskach produkcyjnych.
  • Przykładowe skrypty treningowe i inferencyjne, które demonstrują, jak dostroić modele do konkretnych zastosowań.

Dostrojenia LlaMA 3

Możliwość dostrojenie nowego modelu LlaMA na pojedynczym GPU pokazuje, jak można efektywnie korzystać z modeli nawet na konsumenckim sprzęcie. Przy użyciu 🤗 TRL można dostosować modele do konkretnych przypadków użycia, na przykład w dialogach czy analizie tekstu.

Dostępność i licencjonowanie

Modele LlaMA w wersji 3 są dostępne na licencji pozwalającej na redistribucję, dostosowanie i tworzenie prac pochodnych, co stanowi dużą swobodę dla badaczy i deweloperów. Wymóg wyraźnego przypisania autorstwa w nowej licencji podkreśla zasady korzystania z modeli w pracach pochodnych.

Podsumowanie

Nowa LlaMA reprezentuje nową erę w otwartej sztucznej inteligencji, zapewniając potężne narzędzia, które można dostosowywać i integrować z łatwością dzięki współpracy z Hugging Face. Jest to model, który nie tylko poszerza granice możliwości AI, ale również czyni te zaawansowane technologie dostępnymi dla szerszej społeczności badawczej i programistycznej. Dzięki tym innowacjom, przyszłość sztucznej inteligencji wydaje się być jaśniejsza niż kiedykolwiek.

Więcej informacji pod tym linkiem: https://huggingface.co/blog/llama3

Dodaj komentarz

osiem + 15 =