Wyciek 14,000+ Cech Rankingowych Google

Wyciek 14,000+ Cech Rankingowych Google: Co To Oznacza dla Przyszłości SEO?

Niedawne ujawnienie ponad 14,000 cech rankingowych Google Search wzbudziło duże zainteresowanie w społeczności SEO. Dokumenty, udostępnione anonimowo i zweryfikowane przez ekspertów branżowych, takich jak Rand Fishkin i Mike King, oferują bezprecedensowy wgląd w wewnętrzne mechanizmy rankingowe Google. To wyciek może mieć głębokie konsekwencje dla praktyk SEO, ponieważ kwestionuje wiele długo utrzymywanych założeń dotyczących działania Google Search.

Najważniejsze Wnioski z Wycieków

 1. Sprzeczne Twierdzenia: Dokumenty ujawniają informacje, które przeczą kilku publicznym oświadczeniom pracowników Google z ostatnich lat. W szczególności okazuje się, że sygnały kliknięć użytkowników, rozważania dotyczące subdomen, wiek domeny i sandboxing dla nowych stron internetowych są czynnikami w algorytmie rankingowym Google, wbrew wcześniejszym zaprzeczeniom Google.
 2. SiteAuthority: Google oblicza cechę zwaną “siteAuthority”, która wydaje się odgrywać istotną rolę w rankingowaniu stron.
 3. Sygnały Kliknięć: Moduł “Navboost” skupia się na sygnałach kliknięć, traktując kliknięcia użytkowników jako głosy, które wpływają na ranking stron.
 4. HostAge: Google przechowuje atrybut zwany „hostAge”, który jest używany specyficznie do identyfikacji świeżych stron internetowych, aby zapobiegać spamowaniu.
 5. Jakość Strony: Jeden z modułów związanych z oceną jakości stron zawiera miarę na poziomie strony dotyczącą liczby wyświetleń z przeglądarki Chrome.
 6. Dane Chrome: Moduł nazwany ChromeInTotal wskazuje, że Google wykorzystuje dane z przeglądarki Chrome do rankingu wyszukiwań.
 7. Zachowanie Użytkowników: Google analizuje różne typy kliknięć, takie jak badClicks, goodClicks, lastLongestClicks i unsquashedClicks, co pokazuje, że sukces strony jest mierzony przez interakcje użytkowników.
 8. Zmiany w Historii: Google przechowuje kopie każdej wersji strony, jaką kiedykolwiek zindeksował. Oznacza to, że Google „pamięta” każdą zmianę dokonaną na stronie, ale używa tylko ostatnich 20 zmian URL podczas analizy linków.
 9. Różnorodność i Relewancja Linków: Potwierdza się, że różnorodność i relewancja linków są kluczowe dla rankingów. PageRank wciąż jest istotnym czynnikiem w funkcjach rankingowych Google.
 10. Marka Ma Znaczenie: Rand Fishkin zwrócił uwagę, że budowanie znanej, popularnej marki jest kluczowe dla poprawy organicznych wyników wyszukiwania.
 11. Podmioty i Autorzy: Google przechowuje informacje o autorach treści i stara się ustalić, czy podmiot jest autorem dokumentu.
 12. Białe Listy: Dokumenty sugerują, że Google posiada białe listy dla określonych domen związanych z wyborami i COVID-19, co jest zgodne z wcześniejszymi doniesieniami o istnieniu „list wyjątków”.

Kontekst i Znaczenie Wycieków

Ten wyciek przypomina wcześniejsze wycieki dotyczące algorytmów Yandex i jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Wiele z tych informacji, choć nowe, wygląda na prawdziwe i pokrywa się z niektórymi nieoficjalnymi informacjami, które krążyły w społeczności SEO przez lata.

Dokumenty wskazują, że Google stosuje skomplikowane algorytmy i wielopoziomowe mechanizmy do oceny stron internetowych, co może zmienić sposób, w jaki postrzegamy i praktykujemy SEO. Ujawnione informacje mogą prowadzić do zmian w strategiach optymalizacji stron internetowych, aby lepiej odpowiadały na odkryte kryteria rankingowe.

Wnioski

Wyciek dokumentów Google Search daje bezprecedensowy wgląd w wewnętrzne działanie algorytmów rankingowych. Dla praktyków SEO oznacza to konieczność dostosowania swoich strategii, aby lepiej odpowiadały rzeczywistym kryteriom stosowanym przez Google. Należy śledzić dalsze analizy i komentarze ekspertów, aby w pełni zrozumieć implikacje tych odkryć i odpowiednio dostosować swoje działania.

Dodaj komentarz

3 × 4 =